#Medborgarchallenge

#Medborgarchallenge


En väl fungerande demokrati bygger på deltagande.

Vi vill att fler ska vara med i det politiska samtalet och vi tror att en lustfylld start kan leda till engagemang på sikt. Därför skapade vi #Medborgarchallenge. Det är helt enkelt ett demokratiprojekt där ni deltar med hjälp av sociala medier och digitala plattformar.

Kickstart-uppgift

Slumpgenerator: Slumpa fram ett ämne och ett uttryck. Skapa ett eget bidrag utifrån kombinationen ­och publicera på Instagram. Formatet är valfritt. Uppgiften utförs enskilt eller i grupp.

Större uppgifter

Podcast: Välj ett ämne som ni vill fokusera på och läs på ordentligt. Spela in ett samtal där ni diskuterar det ni lärt er om ämnet i en SoundCloud-podcast som är max 15 minuter lång. Uppgiften utförs i grupp.

Film: Välj ett ämne som ni vill fokusera på och läs på ordentligt. Sammanfatta det ni har lärt er i en YouTube-film som är max 5 minuter lång. Uppgiften utförs i grupp.

Intervju: Välj ett ämne som ni vill fokusera på och läs på ordentligt. Intervjua en äldre person som kan ge ett historiskt perspektiv på ämnet och publicera intervjun som ett Facebook-inlägg i valfritt format. Uppgiften utförs i grupp.

Skapa en egen uppgift

Det viktiga är inte att uppgifterna följs till punkt och pricka. Det viktiga är att fler människor kommer till tals. Därför uppmanar vi alla som vill att hitta på egna uppgifter, exempelvis med hjälp av en Tumblr-blogg, Snapchat, Twitter, Musical.ly eller något av de alternativ som vi nämnt tidigare. Ni kanske vill skriva en låt, spela in en musikvideo eller göra en teateruppsättning? Det vet ni bäst själva! Hur som helst – hör av er till oss så att vi kan följa ert arbete och glöm inte att tagga allt ni gör.

Information


Vad? #Medborgarchallenge är ett transmediaprojekt med temat ”demokrati och medborgarskap”. Projektet innehåller ett antal uppgifter som genomförs med hjälp av sociala medier och digitala plattformar som Instagram, YouTube, SoundCloud och Facebook.


Vem? Dessa instruktioner riktar sig primärt till förstagångsväljare och/eller gymnasieelever, men #Medborgarchallenge är öppet för alla. Vi som ligger bakom projektet kallar oss Medborgarbandet och är en partipolitiskt obunden ideell förening. Läs mer här.


Hur? Börja med vår kickstart-uppgift Slumpgenerator

­genom att öppna vårt digitala verktyg och välj sen någon av de större uppgifterna när du är färdig. Glöm inte att tagga allt du gör med #medborgarchallenge och skriv vilken skola bidraget kommer ifrån, gärna som en hashtag det också. Det är helt gratis att vara med.

Varför? Vi vill att fler ska uttrycka sig, samtidigt som de lär sig mer och förhoppningsvis etablerar en vana att delta i det politiska samtalet. Utöver detta sprids även delar av bidragen i våra sociala kanaler och kan bli en del av den utställning som vi skapar i samband med Medborgarbandets andra projekt – föreställningen Vinnaren tar allt på Malmö Stadsteater.


När? Genomför projektet när det passar er! Beroende på om ni arbetar intensivt under en temadag eller sprid ut arbetet över lektionstid under längre tid så kan det ta allifrån en dag till flera månader. Deadline för urval till utställningen i Malmö, i samband med föreställningen "Vinnaren tar allt", är 20 februari 2018. Föreställningen kommer även spelas  i samarbete med Riksteatern och på festivaler över hela landet under sommaren och hösten 2018 – då kommer utställningen följa med och anpassas efter den plats vi befinner oss på. Orter, speldatum och deadlines släpps längre fram.


Viktigt! Håll en schyst ton och stäm av med ansvarig lärare innan bidrag läggs ut.


Hjälp? Om ni stöter på problem så finns vi att nå på

info@medborgarbandet.se. Ni kan även kika på vårt stöddokument med steg för steg-guider.

Exempel: Tidigare deltagare


Kommunalt gymnasium: 1 dag + 2 veckor. Arbetet inleddes med att Medborgarbandet höll en kickoff för ett par hundra elever i skolans matsal. Därefter gick samtliga elever till respektive klassrum och genomförde Slumpgenerator-uppgiften i mindre grupper. Detta gjordes under en eftermiddag. Under kommande två veckor genomförde en klass ett par av de större uppgifterna, YouTube-film eller SoundCloud-podcast. Arbetet skedde inom ramen för den existerande undervisningen inom ämnena samhällskunskap och biologi. Arbetet utfördes mestadels på egen hand, men en representant från Medborgarbandet hjälpte till vid ett par tillfällen. Medborgarbandet närvarade vid en gemensam slutredovisning med presentation i klassrum. Exempel på ämnen som togs upp: Demokrati, hedersvåld, HBTQ-frågor, gränser, rösträtt, jämställdhet och flyktingar

 

Folkhögskola: 1 månad. Arbetet inleddes med att Medborgarbandet höll en kickoff för ett hundratal elever i skolans aula. En av ämneslärarna genomförde sedan på egen han Slumpgenerator-uppgiften och ett par av de större uppgifterna tillsammans med några av sina klasser. Bidragen publicerades allteftersom. Exempel på ämnen som togs upp: Demokrati, rösträtt, jämställdhet och mänskliga rättigheter

 

Frigymnasium: 2 månader. Skolan genomförde Slumpgenerator-uppgiften helt på egen hand. Samtliga elever på skolan deltog, vilket sammanlagt rörde sig om ett par hundra elever. Skolan arbetade med en årskull i taget och bidragen publicerades löpande. Exempel på ämnen som togs upp: Demokrati, HBTQ-frågor, vi och dom, rösträtt, fördomar, försvaret och jämställdhet